Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
plyn 0000-00-00 PDF
Mandatna zmluva k poskytovani pravnych sluzieb Dodatok 3 JUDr. Maros Zima 47234831 0000-00-00 PDF
Dodatok k zmluve o dodávku plynu 0000-00-00 PDF
Zmluva o spolupraci 0000-00-00 PDF
Topset - aktualizacia dat 0000-00-00 PDF
Mandatna zmluva Ing.Pavol TULEJA 40719456 0000-00-00 PDF
Dodatok TSP 0000-00-00 PDF
plyn 0000-00-00 PDF
Zemný plyn 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 0000-00-00 PDF
Dohoda na vykonavanie aktivacnej cinnosti Urad prace,socialnych veci a rodiny KK 30794536 0000-00-00 PDF
Mandatna zmluva BTS Tatry s.r.o. 46462597 0000-00-00 PDF
sociálne služby 0000-00-00 PDF
Zmluva o Poskytnutí finančných prostriedkov 0000-00-00 PDF
Zimná údržba ciest 0000-00-00 PDF
Zimná údržba ciest Bistro pod ihlou 34627545 0000-00-00 PDF
Aktivačná činnosť 0000-00-00 PDF
aktualizácia programu 0000-00-00 PDF
Drevo-matt 0000-00-00 PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0000-00-00 PDF