Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0000-00-00 PDF
Najomna zmluva Vojenske lesy a majetky SR 31577920 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb _438 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 0000-00-00 PDF
telefónne hovory 0000-00-00 PDF
Zimná údržba ciest 0000-00-00 PDF
Záložná zmluva 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovani sluzieb v odpadovom hospodarstve Brantner Poprad s.r.o. 36444618 0000-00-00 PDF
Regenerácia sídiel ROP 0000-00-00 PDF
dopravné 0000-00-00 PDF
Zemný plyn 0000-00-00 PDF
Obchodna zmluva Ista Slovakia 1796 0000-00-00 PDF
Urazove poistenie Komunalna poistovna 31595545 0000-00-00 PDF
Univerzálny úver 0000-00-00 PDF
členský príspevok 0000-00-00 PDF
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 0000-00-00 PDF
Dodatok k zmluve 1712_2011 0000-00-00 PDF
Dohoda absolventská prax 0000-00-00 PDF
spracovanie projektu 0000-00-00 PDF
Terénna sociálna práca dodatok č.1 0000-00-00 PDF
Municipálny úver 0000-00-00 PDF