Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Verejna sluzba O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2015-02-14 PDF
Zmluva o dielo MERATE s.r.o. 46571698 2015-02-03 PDF
Kupna zmluva Svojpomoc 42035546 2015-02-03 PDF
Rámcová zmluva na dodávku tovaru KP plus s.r.o. 36475025 2014-12-30 PDF
Zmluva o poskytnuti nenavratneho prispevku Ministerstvo prace SR 00681156 2014-10-28 PDF
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Obec Jurske 00326257 2013-08-27 PDF
Aktivačná činnosť 0000-00-00 PDF
aktualizácia programu 0000-00-00 PDF
Drevo-matt 0000-00-00 PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0000-00-00 PDF
SOZA priloha 3 0000-00-00 PDF
obecné noviny 0000-00-00 PDF
Zmluva o dielo - dodatok 0000-00-00 PDF
Zmluva o spolupráci 057_2012-IZ-5.0_V 0000-00-00 PDF
Záložná zmluva 0000-00-00 PDF
kancelárske potreby 0000-00-00 PDF
Mandatna zmluva BTS Tatry s.r.o. 46462597 0000-00-00 PDF
sociálne služby 0000-00-00 PDF
Zmluva o Poskytnutí finančných prostriedkov 0000-00-00 PDF
Zimná údržba ciest 0000-00-00 PDF