Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Terénna sociálna práca dodatok č.2 0000-00-00 PDF
Skurka 0000-00-00 PDF
služby PO,CO 0000-00-00 PDF
Nájomná zmluva Slofit s.r.o. 46691413 0000-00-00 PDF
Zmluva o dielo SVP 0000-00-00 PDF
Kúpna zmluva 0000-00-00 PDF
Topset - zverejňovanie 0000-00-00 PDF
Zmluva o prevadzkovani verejnej kanalizacie W-control s.r.o. 36804207 0000-00-00 PDF
Zmluva o aktualizacii programov Dodatok 4 Topset Solutions s.r.o. 46919805 0000-00-00 PDF
služby PO,CO 0000-00-00 PDF