Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Mandatna zmluva Ing.Pavol TULEJA 40719456 0000-00-00 PDF
Dodatok TSP 0000-00-00 PDF
plyn 0000-00-00 PDF
Zemný plyn 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 0000-00-00 PDF
Dohoda na vykonavanie aktivacnej cinnosti Urad prace,socialnych veci a rodiny KK 30794536 0000-00-00 PDF
SPP elektrina 0000-00-00 PDF
korzar 0000-00-00 PDF
Oprava TV rozvodu 0000-00-00 PDF
Terénna sociálna práca dodatok č.1 0000-00-00 PDF
Municipálny úver 0000-00-00 PDF
plyn 0000-00-00 PDF