Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Dohoda absolventská prax 0000-00-00 PDF
spracovanie projektu 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb _438 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 0000-00-00 PDF
telefónne hovory 0000-00-00 PDF
Zimná údržba ciest 0000-00-00 PDF
Záložná zmluva 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovani sluzieb v odpadovom hospodarstve Brantner Poprad s.r.o. 36444618 0000-00-00 PDF
Regenerácia sídiel ROP 0000-00-00 PDF
dopravné 0000-00-00 PDF
Zemný plyn 0000-00-00 PDF
Dodatok TSP 0000-00-00 PDF
plyn 0000-00-00 PDF
Zemný plyn 0000-00-00 PDF
separovaný zber 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 0000-00-00 PDF
Dohoda na vykonavanie aktivacnej cinnosti Urad prace,socialnych veci a rodiny KK 30794536 0000-00-00 PDF
SPP elektrina 0000-00-00 PDF
korzar 0000-00-00 PDF
Oprava TV rozvodu 0000-00-00 PDF
Terénna sociálna práca dodatok č.1 0000-00-00 PDF